Privacybeleid

Belang

SimpleNotes vindt privacy erg belangrijk. Onderstaand privacybeleid is van toepassing op SimpleNotes. Als je hierover vragen hebt kun je contact met opnemen.
Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2019

Gebruik van registratiegegevens

Wanneer je je aanmeldt voor SimpleNotes is registratie vereist. De persoonlijke gegevens die je verstrekt:
  • naam
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • btwnummer
  • gebruikersnaam
  • wachtwoord
  • zakelijk of privé gebruik van de auto

Als je deze gegevens niet verstrekt kun je geen gebruik maken van de SimpleNotes software.

Naam, adres, postcode, woonplaats, sofinummer, telefoonnummer en e-mailadres zijn nodig bij het sturen van een factuur. Adres en woonplaats worden ook gebruikt als beginpunt bij het automatisch berekenen van een afstand naar een locatie m.b.v. Google maps. Het emailadres wordt gebruikt voor correspondentie: noodzakelijke mededelingen omtrent het gebruik van SimpleNotes of mededelingen van financiële aard.

Het wachtwoord wordt in gecodeerde vorm bewaard en uitsluitend gebruikt voor identificatie. De door gebruiker verstrekte gegevens zijn te allen tijde door gebruiker in te zien en te wijzigen.

Gebruik van gegevens

Gegevens die gebruiker verstrekt worden in gecodeerde vorm in een database opgeslagen. Alle gegevens zijn voor de webbeheerder, uit hoofde van beheer en onderhoud, zichtbaar Echter kan hij ze niet direct lezen of decoderen.
Het wachtwoord wordt onomkeerbaar gecodeerd. Bij verlies van het wachtwoord kan de webbeheerder daarom niet je wachtwoord opsturen maar kun je alleen een nieuw wachtwoord aanmaken om weer toegang te krijgen tot de SimpleNotes software.

Bij beeindiging van het SimpleNotes abonnement worden alle gegevens van gebruiker gewist. Gebruiker kan zijn ingevoerde gegevens tot de laatste dag van het abonnement op de normale manier binnen de software exporteren in een Excel document.

Gebruik van cookies

Wanneer je inlogt op SimpleNotes, wordt via een beveiligde verbinding een cookie verzonden naar je computer. Een cookie is een klein stukje informatie (bestandje) dat een website op je computer achterlaat. SimpleNotes maakt gebruik van sessiecookies die weer van je computer worden verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren maar je kunt je browser aanpassen zodat deze cookies weigert. SimpleNotes kan dan niet functioneren omdat de identiteit van de gebruiker gedurende de sessie niet met zekerheid vast te stellen is. Derden zouden toegang kunnen krijgen tot je gegevens. Het programma werkt daarom niet.

Gebruik van loggegevens

Als je inlogt op SimpleNotes, worden gegevens als je IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van je verzoek en een cookie automatisch gelogd op de SimpleNotes server. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om fouten in de software of pogingen tot oneigenlijk gebruik van de software door gebruikers te analyseren en uit te sluiten.

Correspondentie met de gebruiker

Wanneer je email of andere communicaties naar SimpleNotes verzendt, worden deze door SimpleNotes bewaard.

Gegevens delen

SimpleNotes heeft geen personeel en deelt geen gegevens met iemand anders dan de gebruiker zelf. Gebruiker heeft alleen toegang tot eigen ingevoerde gegevens. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor wie hij of zij toegang geeft tot het account door inloggegevens te verstrekken aan diegene. Alsook hoe diegene met de privacy van de gegevens omgaat.

Beveiliging van gegevens

SimpleNotes spant zich maximaal in om ongeoorloofde toegang tot en/of ongeoorloofde aanpassing van de software, alsmede openbaarmaking of vernietiging van gegevens, te voorkomen. In geval van een datalek zal SimpleNotes gebruiker informeren.

Handhaving

Als je vragen of bedenkingen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, mail SimpleNotes.