Kosten

Prijs per maand:

ex. BTW€ 12,50
BTW 21%€   2,63
incl. BTW€ 15,13

Deze kosten zijn belastingaftrekbaar!
De btw is te verrekenen.
Betaling vooraf per kwartaal.

Start

De eerste maand is een gratis proefperiode.
Na deze maand mailt SimpleNotes of je klant wil worden.
Zo nee: je gegevens worden gewist.
Zo ja: je betaalt als er 1 of 2 hele maanden tot het nieuwe kwartaal zijn daarvan het abonnementsgeld.
Met de eerste betaling geef je te kennen klant te willen worden en start je abonnement voor onbepaalde tijd op SimpleNotes.
SimpleNotes mailt dat de factuur voor het gestorte bedrag te downloaden is op de site als je ingelogd bent.
Als er geen maand meer is tot de start van het nieuwe kwartaal mailt SimpleNotes je een machtiging tot automatische incasso.
Na ontvangst door SimpleNotes van de ondertekende machtiging start je abonnement voor onbepaalde tijd op SimpleNotes.

Betaling

Vooraf aan ieder kwartaal, per automatische incasso.
SimpleNotes mailt je in de eerste week van een nieuw kwartaal dat de factuur voor het nieuwe kwartaal te downloaden is als je ingelogd bent.
Binnen 2 weken na die mail schrijft SimpleNotes het verschuldigde bedrag af van je rekening.
Meer informatie over automatische incasso vind je op: www.consuwijzer.nl.

Beëindiging

Beëindiging van het abonnement geschiedt per mail en kan per direct.
De maand van de opzegdatum wordt nog betaald.
SimpleNotes maakt de automatische afschrijving ongedaan.
Eventueel te veel betaalde hele maanden worden teruggestort.
Tot 14 dagen na datum opzegging heb je nog de gelegenheid je gegevens te exporteren.
Daarna worden al je gegevens gewist.

Vragen of opmerkingen?

Mail SimpleNotes